MMA & Brazilian Jiu Jitsu in Elgin

MMA & BJJ Classes in Elgin, Moray

Martin Donaldson -

Head coach

Brazilian Jiu Jitsu brown Belt

   

 

 

Kevin McAloon  Coach Brazilian Jiu Jitsu Purple Belt

Kevin McAloon

Coach

Brazilian Jiu Jitsu Purple Belt

Aidan Stephen    Coach and Pro MMA Athlete.    

Aidan Stephen  

Coach and Pro MMA Athlete.

 

 

Douglas Nevins    Wrestling coach

Douglas Nevins  

Wrestling coach

Shay Montague  Kids BJJ coach      

Shay Montague 

Kids BJJ coach