MMA & Brazilian Jiu Jitsu in Elgin

MMA & BJJ Classes in Elgin, Moray

Martin Donaldson -

Head coach

Brazilian Jiu Jitsu brown Belt

    

 

 

 Kevin McAloon  Coach Brazilian Jiu Jitsu Purple Belt

Kevin McAloon

Coach

Brazilian Jiu Jitsu Purple Belt

 Aidan Stephen    Coach and Pro MMA Athlete.    

Aidan Stephen  

Coach and Pro MMA Athlete.

 

 

 Douglas Nevins    Wrestling coach

Douglas Nevins  

Wrestling coach

 Shay Montague  Kids BJJ coach      

Shay Montague 

Kids BJJ coach