MMA & Brazilian Jiu Jitsu in Elgin

MMA & BJJ Classes in Elgin, Moray

Martin Donaldson -

Head coach

Brazilian Jiu Jitsu brown Belt

Kevin McAloon   Coach  Brazilian Jiu Jitsu Purple Belt

Kevin McAloon

Coach

Brazilian Jiu Jitsu Purple Belt

Aidan Stephen   Coach and Pro MMA Athlete.

Aidan Stephen

Coach and Pro MMA Athlete.

Douglas Nevins   Wrestling coach

Douglas Nevins

Wrestling coach

Kickboxing fundamentals Coach Euan Macleod.

Kickboxing fundamentals Coach Euan Macleod.